Christin Winther

Jobber som prosessveileder, coach og gestaltterapeut, har en Master i ledelse i Arbeidshelse, samt en Cand.mag.grad med juridiske fag og sykepleie. Hun er styremedlem i Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (GPO). Christin har bred erfaring innen ledelse, som konsulent og terapeut, med ledererfaring både fra stat, stiftelse innen helse og skole og helsesektoren (avd.sjef DPS).