Norsk bergverksmuseum

Oppdragsgiver: Statsbygg

Gjennomføringstidspunkt: 2013

Størrelse: 4500m2

Prosjektkostnad: 450 MILL

Kontaktperson: Niels Marius Askim - 992 73 020

Forprosjekt for nybygg ved Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg. Nybygget inneholder ny vestibyle, med tilliggende auditorium, kafe, og adkomst til underliggende utstillingsarealer, bibliotek, og magasiner

Medarbeidere: Niels Marius Askim, Espen Anberg - Moum, Hanne Pettersen, Dorota Zureci samarbeid med HRTB arkitekter, Dronniga Landskap og Multiconsult.