Arkitekturmuseet

BYGGEKUNST/BUILDING IDEAS,

permanent utstilling av samlingen til Arkitekturmuseet

Oppdragsgiver: Nasjonalmuseet

Gjennomføringstidspunkt: 2015

Størrelse: 300 m2

Navn og tlf.nr til kontaktperson: KEY arkitekter ved Einar Hjeldnes 

TLF 901 69 237 - eh@keyarkitekter.no


Ny permanent utstilling av samlingen til Arkitekturmuseet lokalisert i den fredete Bucher-salen. 

Utstillingsarkitekt og design av alle møbler og installasjoner. Oppdraget ble gjennomført i nært samarbeid med kurator Jeremie McGowan.