Anne Wodstrup

Anne jobber med byutvikling for å involvere interessegrupper, brukere, publikum og nabolag i utvikling og endringsprosessen.
Med erfaring fra Kultur - og transformasjonsledese fokuserer Anne på god dialog og medvirkning for å få flest mulig til å delta i samfunnsdialogen.

"Medvirkning i byutvikling lar deg møte dem det angår. Vi satser på bedre dialog i den offentlige plan-prosessen fordi god dialog gir smartere løsninger og raskere resultater."