Kari Due Ulla

Kari har Master i interiørarkitektur og møbeldesign KHiB 1984 og har tatt

Erfaringsbasert master i arkitekturvern, AHO 2017-2021.

Hun har vært ansatt i 4B Arkitekter siden 2002.

Kari Due Ulla har de siste 20 årene arbeidet som arkitekt med ulike antikvariske prosjekter. Hun har jobbet med

rehabiliteringer, transformasjoner og antikvarisk restaurering. Kari har spesialutdannelse med master i arkitekturvern